INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY

Autorem zdjęcia wykorzystanego do utworzenia grafiki głównego banera witryny internetowej jest p. Daniel Iwaszkiewicz //www.danieliwaszkiewicz.pl/

Zdjęcia dzieci zamieszczone na stronie przekazali nam ich rodzice i wyrazili zgodę na ich opublikowanie.